Over ons

De C.O.V. ‘IJmuiden’ heeft een rijke historie die nauw met de geschiedenis van Velsen is verweven. Het koor werd 15 oktober 1915 opgericht, aanvankelijk als Christelijke Zangvereniging "Looft den Heer" onder leiding van de heer P de Nobel.

Sinds 18 november 2004 heeft Piet Hulsbos de artistieke leiding over het koor.

In 1917 werd op een concours de eerste prijs gewonnen en vele zouden nog volgen. Het eerste officiële concert was in 1919 in het Amsterdams Concertgebouw. "Looft den Heer " heeft nog twee bijzondere activiteiten gekend, nl : in 1922 werd een kinderkoor opgericht, dat enkele jaren zong in Thalia. In 1927 is de toneelvereniging "Nuttig En Aangenaam" opgericht. Deze gaf jaarlijks een uitvoering om de kas te spekken.
Het zingen stond echter centraal. In 1926 werd bij het vijftig-jarig jubileum van het Noordzeekanaal gezongen. Het jaar daarop vond het eerste radio-optreden plaats. In 1937 werd het Oratorium die Schőpfung van Joseph Haydn uitgevoerd, gevolgd door Samson van G.F.Händel in 1938.
Hoewel het koor vóór de oorlog reeds als oratoriumvereniging bekend was, moest er toch in 1946 vrijwel opnieuw worden gestart om deze reputatie weer van de grond te krijgen.

Na een dirigentenwisseling in 1948 - de nieuwe dirigent werd de heer Willem Wiesehahn - werd al gauw van repertoire veranderd en overgestapt van "eenvoudige" koorwerken naar de grote oratoria. Vanaf 1957 werd jaarlijks de Matthäus Passion van J.S.Bach uitgevoerd. Steeds worden deze uitvoeringen zeer goed bezocht en gezien de vele lovende reacties alom gewaardeerd.

Bovendien wordt ieder jaar in het najaar een concert gegeven waarin bekende en onbekende werken worden uitgevoerd.
Sinds de jaren zeventig gaat het koor als Christelijke Oratorium Vereniging door het leven.


Hoogtepunten in het ruim 90-jarig bestaan van de COV-IJmuiden zijn de concertreizen naar Duitsland, Zwitserland, Engeland. De reis naar Canada stond in het kader van het 60 jarig bestaan, en er werden maar liefst 7 concerten gegeven tijdens deze 14-daagse trip naar o.a. Toronto. De laatste concertreis dateert uit 2001 en bestond uit een bezoek aan Hongarije en Praag.

In 1989 vond er een dirigenten wisseling plaats, Willem Wiesehahn nam na ruim 40 jaar afscheid van het koor en werd opgevolgd door Marcel Joosen, een door velen zeer gewaardeerd dirigent. Hoogtepunt was het 4-korenconcert in het concertgebouw te Amsterdam in oktober 2003.

Tegenwoordig zwaait Piet Hulsbos het dirigentenstokje.
In het najaar van 2008 heeft invaller Hebe de Champeaux als dirigent onze repetities en het concert geleid.

Op dit moment telt het koor ongeveer 70 leden. Naast het zingen zijn ook veel leden actief bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals een jaarlijks terugkerende bazaar. De opbrengst hiervan zorgt voor de noodzakelijke aanvulling van de kas.
Ook kent het koor vrienden van de COV, die het koor een warm hart toedragen en ons financieel steunen. Subsidies en sponsoren zijn ook onontbeerlijk.

Wij nodigen u uit om een bezoekje te brengen aan onze wekelijkse repetities op donderdagavond.

Wij zijn aangesloten bij de KCZB
Comments