Projectzangers

Het doel van het zingen op projectbasis is om mensen de kans te geven op een laagdrempelige manier kennis te maken met grotere oratoriumwerken. 
Het bestuur hoopt dat er projectleden zijn, die het zo naar hun zin hebben gekregen op het koor, dat zij na afloop van het project lid willen worden.

Omdat er betrekkelijk kort gerepeteerd wordt - ongeveer 7 tot 10 weken - wordt er van de projectleden verwacht dat zij, vòòr aanvang van het project, hun partij beheersen. Tijdens de repetities wordt vrijwel geen tijd besteed aan 'noten studeren'. 

Deelnemers, die onbekend zijn met het werk, wordt dringend geadviseerd om geruime tijd van tevoren te starten met het instuderen van de noten (en bij najaarsconcerten deel te nemen aan de repetities vòòr de zomervakantie).