Uit de pers‎ > ‎

COV ‘IJMUIDEN’ zingt de Matthäus Passion

Geplaatst 27 apr. 2014 11:15 door Henk Kroon
Al vanaf het jaar 1957 brengt de Christelijke Oratorium Vereniging ‘IJmuiden’ jaarlijks de Matthäus Passion ten gehore. Deze traditie is ontstaan in 1956 op verzoek van de toenmalige Burgemeester en Wethouders van Velsen. Dat is toen een verstandig en mooi besluit geweest, want tot op de dag van vandaag behoort Velsen, en daarmee het COV, tot de 141 uitvoeringen die dit jaar van de Matthäus Passion in Nederland worden vertolkt. Ons land is daarin uniek in de wereld.
Het verhaal van de Matthäus Passion hoef ik niet meer te vertellen, want dat is in de loop der jaren wel bekend en blijft voor mij, en ik denk voor veel mensen, een bijzonder en meeslepend verhaal. Dat geldt zeker voor de aanwezigen in een volle kerk aan de Kanaalstraat in IJmuiden op vrijdag 11 april 2014.
Johann Sebastian Bach heeft het passieverhaal geschreven in de vorm van een rollenspel.
Zo is er de evangelist , Erik Janse, die het verhaal vertelt en Jelle Draijer die de Christuspartij zingt. De partijen van Pontius Pilatus, van de hogepriesters en het gepeupel worden afwisselend vertolkt door de bas Ben Brunt, die ook de basaria’s zingt, en het koor. De tenoraria’s werden gezongen door Rudmer de Vries. De sopraan Caroline Stam en de alt Adélaïde Rouyer waren verantwoordelijk voor de overige aria’s, waarvan er vele zijn in dit oratorium. Het kinderkoor ‘Coro in Ripiene’ onder leiding van dirigente Marianne Hoogenboom, gaf ook dit jaar weer ‘acte de présence bij onze Matthäus Passion’, zoals de voorzitter van het COV schrijft in zijn voorwoord. Het is fijn dat ook de jeugd bij dit verhaal betrokken was en het koor was heel erg goed.
De instrumentale ondersteuning werd verzorgd door het Philharmonia Amsterdam-Orkest met op viola da gamba Jan Insinger en op het kistorgel Cor Brandenburg.
Het koor, wat naar mijn idee groter van samenstelling was dan voorgaande jaren, was zeer goed in balans voor wat betreft de stem verhoudingen en klonk zuiver, devoot en stichtend.
Als bijzonderheid wil ik opmerken dat de choral ‘O Haupt vol Blut und Wunden’ als melodie zes keer voorkomt in dit oratorium en zo een dragende melodie van de Matthäus Passion is.
De algehele leiding stond ook dit jaar onder de bezielende leiding van dirigent Piet Hulsbos.
Voor hem was het een primeur, daar hij zonder partituur de gehele uitvoering heeft gedirigeerd en zo zijn volle aandacht aan het orkest, solisten en koor kon besteden.
Mede daardoor is het weer een prachtige uitvoering geworden van de Matthäus Passion, wat mogelijk heeft bijgedragen aan een stichtend gevoel bij het publiek en een opmaat mag zijn naar het grote feest van Pasen.

Ton van Kaam, voorzitter Werkgroep Zang 
foto’s: Afke Spaargaren
ĉ
Henk Kroon,
27 apr. 2014 11:15
Comments